Aktualności

Dr Damian Graczyk laureatem programu FIRST TEAM

Z przyjemnością informujemy, że dr Damian Graczyk został laureatem Programu FIRST TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z projektem pt.: "The role of POLR1D, a common subunit of RNA polymerases I and III, in colorectal cancer". Gratutujemy!

TEAM-TECH Core Facility w IBB PAN

Prof. dr hab. Michał Dadlez został laureatem programu TEAM-TECH Core Facility, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki, który oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki temu projektowi możliwe będzie m.in. Czytaj dalej »

Odpowiedź na otwarty list protestacyjny w sprawie projektu nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także wprowadzeniem poprawki dotyczącej trybu powoływania przewodniczącego CK

Poniżej zamieszczamy odpowiedź na otwarty list protestacyjny skierowany do Premier Beaty Szydło i Ministra Jarosława Gowina przygotowany przez Radę Naukową IBB PAN. więcej

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Nauka też Sztuka 17.07.2017

10 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbył się rodzinny Piknik Polskiej Akademii Nauk „Nauka też sztuka!”, na którym Instytut Biochemii i Biofizyki był reprezentowany przez pracowników i doktorantów z Zakładu Biochemii Drobnoustrojów oraz Zakładu Biologii Antarktyki. Zespół prof. Jacka Bardowskiego przybliżył mieszkańcom Olsztyna tematykę bakterii mlekowych zaś grupa z Zakładu Biologii Antarktyki opowiadała o badaniach prowadzonych w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Prezentowane doświadczenia i zagadnienia były szczególnie atrakcyjne dla najmłodszych. Więcej informacji można znaleźć na stronach:
https://ro.com.pl/nauka-tez-sztuka-piknik-rodzinny-polskiej-akademii-nauk-na-starym-miescie-w-olsztynie/01338169
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414472,piknik-nauka-tez-sztuka---10-czerwca-w-olsztynie.html

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów do realizacji projektu STRATEGMED 07.07.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów do realizacji projektu STRATEGMED pt. „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” o akronimie „EPIMARKER” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozowju w ramach Programu STRATEGMED więcej informacji

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na 3 stanowiska post-doca 05.07.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, ogłasza nabór na 3 stanowiska post-doca do laboratorium Szymon Swiezewskiego

http://ibb.waw.pl/~team.swiezewski/postdoc.html)">(http://ibb.waw.pl/~team.swiezewski/postdoc.html)